Szervezetcoaching

A coaching az egészséges, önmagukat bizonyos területeken fejleszteni kívánó embereket, szervezeteket segíti céljaik elérésében.

Érdemes coaching programot indítani, ha időszerű:

     · a szervezet építése/átszervezése/stratégiai tervezése
     · szervezeti szintű változások bevezetése
     · vezetők kompetenciáinak fejlesztése/új készségek elsajátítása
     · vezetői munkakörbe illesztés gyorsítása
     · kiemelkedő tehetségek (pl. vezetői utánpótlás) fejlesztése

A szervezeti változások kétharmada azért feneklik meg, mert:

     · nehéz elfogadni, hogy minden változás a kezdeti szakaszban a teljesítmény csökkenésével jár
     · vezetők nem foglalkoznak a változással kapcsolatos aggályokkal
     · nincs lelkesítő jövőkép, amely a munkatársak számára motivációt jelentene
     · nincs idő, hogy megszilárduljanak az új dolgok
     · hiányzik a változás vezetőinek aktív közreműködése, példamutatása

Szervezetcoaching esetén az ügyfél maga a szervezet.

A kiscsoportos (6-8fős) foglalkozások előre meghatározott témakörök mentén zajlanak. A vezetők feldolgozzák a szervezetet hatékony működését érintő legfontosabb fókuszterületeket. Segítségével a szervezeti változások gyorsan és eredményesen beépülnek mind az egyéni, mind a különböző csoportok szintjén. A módszer előnye, hogy a folyamat során a résztvevők kizökkennek megszokott nézőpontjukból és szerepeikből, miközben együtt dolgoznuk a közös szervezeti cél elérésén. A vezetői kör közös tudásának és attitűdformálásának, és kapcsolatrendszerének nagyon hatékony eszköze.

A szervezetcoaching leggyakoribb témakörei:

     · Szervezeti stratégia megújítása, világos működési struktúrák.
     · Egységes és vonzó jövőkép, egyértelmű cél- és feladatrendszer meghatározás.
     · Folyamatok, feladatok átvizsgálása, racionalizálása, költséghatékony működés.
     · változások menedzselése, ellenállások hatékony kezelése.
     · Megváltozott vezetői szerepek, vezetési stílusok.
     · Nyílt kommunikáció, konstruktív konfliktuskezelés.
     · Egyéni és csoportérdekek megértése, érdekharmonizáció.

A szervezetcoaching hatásai:

     · szervezet építése, átszervezése, stratégiai tervezése, szervezeti változások bevezetése gördülékeny lesz
     · szervezeti konfliktusok megoldása, szervezeti célok iránti elköteleződés növekedése
     · aggályok, változásokkal szembeni ellenállások kezelése
     · szervezeti célok iránti elköteleződés növelése
     · vonzó és mindenki által elfogadott jövőkép közös megalkotása
     · új vezetési készségek és attitűdök elsajátítása
     · vezetői kompetenciák fejlődése, hatékonyabb vezetési stílus kialakítása
     · speciális vezetési problémák és kihívások egyéni megoldása
     · változási folyamatok támogatása és megszilárdítása
     · bevonás, felhatalmazás, felelősség érzése
     · az egyéni teljesítmények fejlődésén keresztül növekszik a szervezeti teljesítmény

Egy csapat mindig annyira erős, amennyire a leggyengébb tagja az. (J. Hinrich von Borstelmi)

Mi a team coaching?

Team coaching esetében az egy szervezeten belüli vezetők számára konkrét projekttel kapcsolatos problémák megoldásában nyújtok támogatást. Ekkor a cél nem az egyes egyének fejlesztése, hanem a team munkájának összehangolása.

Mi a csoportos coaching?

A csoportos coaching egy strukturált, több alkalomból álló, facilitálással lefolytatott fejlesztési folyamat. Kifejezetten kis csoportban (5-8 fő) működik hatékonyan. Itt az egyének csoportos közegben történő fejlesztése valósul meg. Az ülések központjában az egyéni elakadások állnak. A fejlesztési forma alkalmas a vezetői kompetenciafejlesztésre és konkrét, egyéni problémák feldolgozására csoportmunka keretében.

Milyen módszerekkel dolgozom?

Csoportos folyamatokban az Action Learning, és SolutionCircle módszerekkel dolgozom.

 

Egyéni coaching

A folyamat célkeresztjében a jelened és a kívánt jövőd megteremtésére áll. A beszélgetés során kérdéseimmel, visszajelzéseimmel, egyéb alkalmazott technikáimmal támogatlak az egyértelmű célkitűzésben, és abban, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb odavezető utat. A közös munka során az erősségeidre támaszkodunk és az akadályok leküzdésén dolgozunk.

Mikor fordulj hozzám?

Abban az esetben, ha valamilyen munka vagy magánéleti változás előtt állsz, kihívással állsz szemben, vagy konkrét megoldandó problémád van. 

Szakmai specializációm:

     – vezetési kompetenciák fejlesztése: ha növelni szeretnéd vezetői hatékonyságot, vagy vezetői pozícióra készülsz
     – karrier coaching felsőoktatásban oktatók, kutatók részére: szakmai és tudományos előmeneteled támogatása
     – egyéni coaching felsőoktatási hallgatók részére: sikeres belépésed a munka világába
     – karrier coaching kisgyermekes anyáknak: hogyan pozicionáld magad újra a munkaerőpiacon

 A coachingban azt szeretem legjobban, hogy teljesen egyénre szabott. A te speciális szakmai és élethelyzetedhez igazodik a fejlesztő munka. A folyamat eredménye a te eredményed, azaz szándékaidnak, választásaidnak és akcióidnak a következménye.


Coachként a folyamat viteléért vagyok felelős, nem adok tanácsokat vagy kész megoldásokat a dilemmáidra. Ez nem terápia, nem a múltaddal, hanem a jövőddel foglalkozunk. A coaching neked való, ha elégedetlen vagy valamivel az életedben
és szeretnél már fejlődni-továbblépni, szeretnél rálátni a  vakfoltjaidra, és fejleszteni az önértékelésed, önbecsülésed, elakadásaid, blokkjaid vannak, és szeretnéd végre feloldani őket a továbbfejlődésed érdekében.

Hogyan és hol zajlik?

Az egyéni coaching egy folyamat, ezért ülések sorozatából áll. Egy-egy ülés kb. 60-90 perces, egy teljes folyamat rendszerint 6-8 ülésből áll, jellemzően heti-kétheti gyakorisággal.

Team-coaching esetében fél vagy 1 napos csoportos fejlesztést bonyolítok le.

A találkozókat egy semleges helyen tartjuk, vagy online vagy telefonos formában.

Milyen típusú coachingot kérhetsz
tőlem?

  • business coaching: a munkahelyen a felső és középvezetői szintű vezetői kompetenciák fejlesztése egyéni ülések keretében.

KÖZÉPVEZETŐKNEK: a középvezetői réteg vezetési kompetenciáinak egyénre szabott, hatékony és időalap kímélő fejlesztése. Klasszikus témái szoktak lenni pl. önismeret, asszertivitás, delegálás, együttműködés
(csapatépítés), időgazdálkodás, konfliktus-és stresszkezelés, motiválás, változáskezelés, proaktivitás, generációmenedzsment stb.

FELSŐVEZETŐKNEK: ezen a szinten speciális problémák
adódhatnak. fókuszban a felsővezetői élethelyzetekre való felkészülés áll. Klasszikus témái: változások hatékony bevezetése, kritikus témák megbeszélése, interperszonális helyzetek eredményes kezelése, felkészülés
kulcsfontosságú/kockázatos feladatokra, felkészülés coaching szemléletű vezetésre.

life-coaching: a magánéleted egy-egy szeletére fókuszál, annak újratervezése

 

Milyen módszerekkel dolgozom?

Módszerem nem sorolható egyetlen módszertani iskolába sem, de számos szakterület eszközeit integrálja. Egyéni coaching folyamataimban legfőképp az Érték alapú coaching, a megoldásközpontú brief coaching, az NLP megközelítésű coaching és a tranzakcióanalitikus coaching irányzatok elemeit alkalmazom. 

Munkámat minden esetben az ICF coach kompetenciarendszere és etikai kódexe alapján végzem.

ICF etikai kódex